Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin Sklepu Internetowego vape-up.com

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Hurtowni vape-up.com, zwanym dalej "Sklepem".

Sklep Internetowy prowadzony jest przez HQ Trade Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie przy Al Solidarności 68/121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001010419, NIP: 5252938346.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu używa się następujących definicji:

 • Klient: Zarejestrowany przedsiębiorca prowadzący firmę/własną działalność, który dokonuje zakupów w Sklepie. Ze względu na ustawę z dn. 22/07/2016 r. "O zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych" część produktów wyłączona jest ze sprzedaży, toteż na stronie dostępne są tylko i wyłącznie produkty, sklep przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 • Sklep: Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.vape-up.com.
 • Zamówienie: Oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru, sposób dostawy i płatności.
 • Towar: Produkty prezentowane i oferowane do sprzedaży w Sklepie.
 • Umowa Sprzedaży: Umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pomocą Sklepu.

Zasady dokonywania zakupów

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, po założeniu Konta Klienta i jedynie po pozytywnym zweryfikowaniu przez Sklep poprawności podanych danych potwierdzających bycie przedsiębiorcą celem aktywacji konta.
 2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi po złożeniu Zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia przed jego akceptacją.
 4. Ceny Towarów podane w Sklepie są cenami netto i doliczany jest do nich odpowiedni podatek VAT.
 5. Płatność za Zamówienie może nastąpić przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pobraniem.
 6. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji Towaru w przypadku stwierdzenia w nim wad.

Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych i aktualnych danych w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient zobowiązany jest do terminowej płatności za Zamówienie.
 3. Klient zobowiązany jest do odebrania przesyłki z Towarem.

Prawa autorskie

Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie, w tym zdjęcia, teksty i grafiki, są chronione prawami autorskimi Sprzedawcy. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie tych treści bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

Odpowiedzialność

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze Sklepu, chyba że szkody te zostały spowodowane umyślnie lub rażącą niedbalstwem Sprzedawcy.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Sklepie.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

Dodatkowe postanowienia

 1. Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów pełnoletnich, prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Sprzedawca oferuje szeroki asortyment produktów vape renomowanych marek.
 3. Sprzedawca zapewnia szybką i bezpieczną dostawę Towaru.
 4. Sprzedawca oferuje profesjonalną obsługę Klienta.